Zorgt voor beweging

Samen voor een sterkere positie in de regio.

FUS is een platform voor Utrechtse fysiotherapeuten. Met jouw steun kunnen wij aan tafel zitten bij partijen als zorgverzekeraars en de gemeente. Dit is belangrijk, want zo kunnen wij als fysiotherapeuten onze stem laten horen en meedoen aan gezamenlijke zorgprogramma’s. Op die manier dragen wij bij aan betere zorg voor cliënten in onze stad.

Beweegtips in tijden van Corona

Deze beweegposter is opgezet in een samenwerkingsverband met de gemeente Utrecht en een aantal fysiotherapeuten.

Algemene ledenvergadering

Wil jij weten wat voor jou kunnen betekenen? Voor meer achtergronden houd deze website in de gaten voor de datum van de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Aanvang:
Locatie:

FUS staat voor Fysiotherapeuten Utrecht Stad

Wij zijn een platform voor fysiotherapeuten in Utrecht en Vleuten. Een gezamenlijk platform was nodig, omdat wij willen meepraten met zorgverzekeraars en de gemeente. Alleen dan kunnen wij onze positie in het veranderend zorgveld versterken.

Het doel van de FUS is om centraal aanspreekpunt te worden voor alle beweegzorg in Utrecht. We hebben als beroepsgroep veel te bieden. Ons zorgaanbod is echter niet altijd zichtbaar genoeg. Ook is het de vraag hoe we in de komende transities van veranderende financiering onze expertise op de juiste plek kunnen inbrengen. Denk bijvoorbeeld aan ketenzorg diabetes. Voor patiënten met diabetes is beweegzorg niet altijd financieel gegarandeerd. Dit komt omdat we als fysiotherapeuten niet als collectief meegenomen zijn bij de afspraken rondom die ketenzorg.

Wat we doen voor onze leden

Wij behartigen je belangen bij onder meer zorgverzekeraar(s) en de gemeente Utrecht. Dit gaat om ketenzorg en geïntegreerde 1e-lijnszorg.
Samen met de HUS (Huisartsen Utrecht Stad) en de CAU (Coöperatie Apothekers Utrecht) en vertegenwoordiging van verschillende wijken en gezondheidscentra werken we toe naar centrale inkoop van O&I-gelden.
Op termijn verwachten we via de FUS modules aan te kunnen bieden voor inkoop van verschillende zorgprogramma’s.
Op het vlak van zorgpreventie zoeken we naar samenwerking met welzijn van de gemeente. Het preventieve aanbod gaat namelijk steeds vaker gefinancierd worden door de gemeente.
Wij vormen als regio organisatie een schakel tussen de landelijke ontwikkelingen en lokale initiatieven in de stad.
Wij nodigen Utrechtse fysiotherapeuten uit om gezamelijk thema’s in kaart te brengen en uit te werken.

Met steun van Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
De FUS is nieuw, dus dan is het prettig als je hulp krijgt van bestaande organisaties. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) steunt de FUS en begeleidt de FUS naar een volwaardig platform.

Lid worden van FUS

Ben je fysiotherapeut in Utrecht of Vleuten? Word dan lid van de FUS! Wij behartigen de gezamenlijke belangen van fysiotherapeuten in Utrecht Stad in regionale overlegorganen.

De voordelen van een FUS lidmaatschap

Informatie over de stand van zaken rondom inkoop O&I-gelden (Organisatie & Infrastructuur)
Informatie over hoe geld wordt verdeeld in de stad als het gaat om zorg en wat dit voor jou als fysiotherapeut betekent
Mogelijkheden tot participatie in de ontwikkeling en uitwerking van verschillende zorgprogramma’s in de stad
Op termijn inkoop van verschillende zorgprogramma’s via de FUS

Wil je meer weten? We vertellen het graag!